• th
  • en

โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อลงทะเบียนการรับประกันผลิตภัณฑ์ Lotus


ส่วนนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Lotus โปรดเลือกช่องทางที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ และ แสดงสำเนาหลักฐานการซื้อ (ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ออนไลน์ ฯลฯ)


เรียน ผู้มีอุปการะคุณ

ทางบริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการและสินค้าของทางบริษัท พวกเราขอต้อนรับท่านเข้ามาเป็นครอบครัวที่นอน Lotus®  เราขอรับรองว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นำด้านที่นอนมายาวนาน เราจึงมีความพร้อมทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์หลากหลายรายการพร้อมผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาเพื่อให้ท่านได้รับสุนทรียภาพแห่งการนอนสูงสุด และเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ รสนิยมในแต่ละบุคคลได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ท่านได้ตัดสินใจซื้อไปนั้นเป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ คัดสรรด้านวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี มีความพิถีพิถันในขั้นตอนการผลิต ตามมาตรฐานขั้นสูงของทาง Lotus® ที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ทาง Lotus® ขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสเลือกสินค้าของทางบริษัทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพิเศษให้กับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของท่าน ซึ่งสำหรับ Lotus® แล้วการตัดสินใจซื้อที่นอนครั้งนี้หมายถึงการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และถือเป็นโอกาสที่เราจะได้เติมเต็มความฝันของเราเช่นกันด้วยการส่งทอดอุดมการณ์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมพร้อมกับบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

เราขอมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยแด่คุณและคนที่คุณรักด้วยความยึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพการนอนหลับพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบของคุณตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

เครือบริษัท โลตัส เบดดิ้ง กรุ้ป

ขอบเขตการรับประกัน

การรับประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิตภายใต้สภาพการใช้งานปกติ

การลงทะเบียนออนไลน์ E-Register

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันนี้ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ภายใน 30 วัน หลังจากส่งมอบสินค้า ได้ที่ www.lotusmattress.com

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อดั้งเดิมจากบริษัท ฯ เท่านั้น

การรับประกันนี้ใช้สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อดั้งเดิมจากทางบริษัทฯเท่านั้น(ผู้สั่งซื้อ) สินค้า

ขอบเขตการรับประกัน (ไม่รวมค่าบริการขนส่ง)

สำหรับปีแรกโดยนับจากวันที่ส่งสินค้า โลตัสจะรับเปลี่ยน ซ่อมแซมที่นอนโลตัส เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

หลังจาก 1 ปีแรกไปแล้ว โดยนับจากวันที่ส่งสินค้าการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมใดๆ สำหรับที่นอนโลตัส จะคำนวณค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่คุณได้ใช้ที่นอนของคุณมาจนถึงปัจจุบัน

หากที่นอนที่ส่งซ่อมหรือเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขของขอบเขตการรับประกัน 1 ปีแรกผ่านไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะคำนวณโดยการคิดจากราคาขายปลีกของที่นอน และหารตามจำนวนระยะเวลารับประกันแล้วคูณด้วยจำนวนปีที่ลูกค้าใช้ที่นอน

ตัวอย่างเช่น ถ้าที่นอนมีการรับประกันเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยมีราคาขายปลีกอยู่ที่ 60,000 บาทและนำมาซ่อมแซมในช่วงระหว่างปีที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้าในปีที่ 3 จะคิดเป็น 60,000 หารด้วย 12 และนำมาคูณด้วย 3 ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ15,000 บาท

โลตัสขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกัน หากตรวจสอบพบว่าสินค้ามีรอยเปี้อน สกปรก หรือมีข้อบกพร่องของสินค้าอันมาจากสาเหตุอื่นๆมากกว่ามาจากข้อบกพร่องของวัตถุดิบหรือจากงานฝีมือ

ถ้ากรณีลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าในช่วงขอบเขตการรับประกันก็ตาม การรับประกันนี้ก็ยังมีผลคุ้มครองจนถึงหมดระยะเวลารับประกันของที่นอนที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ

ค่าบริการจัดส่ง

ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระค่าบริการขนส่งในช่วงขอบเขตการรับประกัน กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายในประเทศของคุณ

วัตถุดิบหรือที่นอนที่ใช้สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน

หากวัตถุดิบที่หรือที่นอนที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนไม่สามารถหาได้ในเวลานั้น โลตัสขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนด้วยวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียม

ส่วนประกอบภายในโครงสร้างที่นอน

• ลูกสปริง หรือ ขดลวดเสียหาย หรือแตกหัก

• ลูกสปริง หรือขดลวดยื่นโผล่ออกมา หรือฉีกขาดจนทะลุผ้าหุ้มที่นอน

• ชั้นยางพาราลาเท็กซ์และโฟมภายในที่นอน ได้รับความเสียหายจากการใช้งานปกติ

ขอบเขตการรับประกันไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง?

• ผ้าบุที่นอน (รวมถึง รอยเปื้อน  รอยสกปรก หรือ ถูกไฟไหม้)

• รอยกดปกติจากร่างกายลึก 30 มิลลิเมตร (3 เซ็นติเมตร)

• ขดลวดที่ล้อมขอบที่นอน ซึ่งล้อมรอบบริเวณขอบนอกสุดของที่นอน และฐานรองที่นอน มีการคดงออัน

เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือการพับงอที่ผิดวิธี

• สินค้าที่ขายตามสภาพ หรือ เป็นตัวโชว์ / ความสูงของเตียง / ความชอบเรื่องความสบายของสินค้า / ผ้าปู

คลุมพอดี

• ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดหรือไม่ถูกวิธี

• ความเสียหายของโครงสร้างที่นอนที่เกิดจากการใช้เตียงที่ไม่เหมาะสม

• ยางพาราลาเท็กซ์หรือโฟมในตัวที่นอนได้รับความเสียหายจากการฉีกขาด หรือถูกตัด

•ขนาดของที่นอนแต่ละหลังอาจมีการคลาดเคลื่อนในระยะไม่เกิน 2 เซ็นติเมตร เนื่องจากสินค้าผ่านกรรมวิธี

การผลิตโดยการใช้มืออีกทั้งความยืดหยุ่นของชั้นวัสดุที่นอนที่นอนสามารถยืดหรือหดตัวได้ตามธรรมชาติ

เพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรสูบบุหรี่ภายในห้องนอน หรือไม่ควรวางที่นอนใกล้กับวัตถุไฟไว และประกายไฟที่อาจทำให้ที่นอนเกิดไฟไหม้  หรือติดไฟได้เนื่องจากที่นอนไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ว่าจะไม่ติดไฟหรือป้องกันไฟลาม ถ้าหากที่นอนติดไฟหรือเกิดประกายไฟวัตถุดิบของสินค้าจะเกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็วและเกิดควัน รวมทั้งก๊าซพิษที่เป็นอันตราย

0

TOP

X