• ไทย
  • อังกฤษ
พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วย PRIVACY TECH ได้รับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เฉพาะ Lotus
พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วย PRIVACY TECH ได้รับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เฉพาะ Lotus

สัมผัส “นวัตกรรม” ล่าสุด
เพื่อความสงบใน การพักผ่อนอย่างแท้จริง…

โซนหลัก (PRIMARY PERSONAL ZONE)

พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วย PRIVACY TECH ได้รับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เฉพาะ Lotus

พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วย
PRIVACY TECH
ได้รับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เฉพาะ Lotus

พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วย PRIVACY TECH ได้รับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เฉพาะ Lotus

โดยแบ่งแยกการรองรับน้ำหนัก
“โซนหลัก”ออกเป็น 2 โซน

โซนรอง (SECONDARY BODY ZONE)

แบ่งแยกการรองรับน้ำหนัก ตามสรีระของร่างกาย ตามแนวขวาง

คอลเลคชั่นที่นอน Privacy Tech

ได้รับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เฉพาะ

Lotus Mattress Wide Logo
พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วย PRIVACY TECH ได้รับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เฉพาะ Lotus
พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วย PRIVACY TECH ได้รับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เฉพาะ Lotus

TOP