• th
  • en

สัมผัส “นวัตกรรม” ล่าสุด
เพื่อความสงบใน การพักผ่อนอย่างแท้จริง…

โซนหลัก (PRIMARY PERSONAL ZONE)

พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วย
PRIVACY TECH
ได้รับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เฉพาะ Lotus

โดยแบ่งแยกการรองรับน้ำหนัก
“โซนหลัก”ออกเป็น 2 โซน

โซนรอง (SECONDARY BODY ZONE)

แบ่งแยกการรองรับน้ำหนัก ตามสรีระของร่างกาย ตามแนวขวาง

คอลเลคชั่นที่นอน Privacy Tech

ได้รับการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์เฉพาะ

0

TOP

X