• ไทย
  • อังกฤษ
  • แผ่น Stressfree โฟมแบบนุ่ม
  • แผ่น Stressfree โฟมแบบนุ่มแน่น
  • แผ่น Stressfree โฟมแบบแน่นกำลังดี
  • แผ่น Stressfree โฟมแบบแน่นสบาย
  • ใย Conjugate Hollo Fill I Fibre 100 gsm พร้อมโครงสร้างรูระบายอากาศ 5 เซลล์
  • ใย Conjugate Hollo Fill I Fibre 200 gsm พร้อมโครงสร้างรูระบายอากาศ 5 เซลล์
  • ใย Conjugate Hollo Fill I Fibre 380 gsm พร้อมโครงสร้างรูระบายอากาศ 7 เซลล์
  • ใย Conjugate Hollo Fill II Fibre 570 gsm พร้อมโครงสร้างรูระบายอากาศ 7 เซลล์์

TOP