5,000 บาท ลดเพิ่ม 5% รหัส ONTOP5 | 10,000 บาท ลดเพิ่ม 10% รหัส ONTOP10 | 20,000 บาท ลดเพิ่ม 15% รหัส ONTOP15 | 30,000 บาท ลดเพิ่ม 20% รหัส ONTOP20

Privacy Tech 1
Privacy Tech 2
Privacy Tech 3
Privacy Tech 4

พื้นที่ส่วนบุคคล

2 โซนหลัก

เพื่อลดการรบกวนจากการเคลื่อนไหว

แบ่งกลางกระจายน้ำหนักการเคลื่อนไหว

ใช้เทคโนโลยีแบ่งกลางกระจายน้ำหนักการเคลื่อนไหว ที่กึ่งกลางแนวตั้งของระบบคอยล์ด้านใน

Privacy Tech 5
Privacy Tech 6

นอนด้วยกันอย่างเป็นส่วนตัว

ลดการถ่ายโอนการเคลื่อนไหวระหว่างหมอนและที่นอน เพื่อการพักผ่อนที่ปราศจากการรบกวน

โซนหลักรอง

ความแน่นแบบต่างๆ สำหรับภายในของที่นอน Privacy Tech มีวัสดุภายใน 5 โซน และ 7 โซนเพื่อเพิ่มการรองรับสรีระร่างกายได้ทุกส่วน

  • 7 โซน
  • 5 โซน

Privacy Tech 7

Privacy Tech 8

Privacy Tech 9

รองรับส่วนหลังได้มากขึ้น

เพื่อความนุ่มสบายมากขึ้น

  • 7 โซน
  • 5 โซน

Privacy Tech 10

Privacy Tech 11

โมเดล privacy tech

Scroll to Top