ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ดูรายละเอียด

Privacy Tech 1
Privacy Tech 2
Privacy Tech 3
Privacy Tech 4

พื้นที่ส่วนบุคคล

2 โซนหลัก

เพื่อลดการรบกวนจากการเคลื่อนไหว

แบ่งกลางกระจายน้ำหนักการเคลื่อนไหว

เทคโนโลยีใช้ แบ่งกลางกระจายน้ำหนักการเคลื่อนไหว ที่กึ่งกลางแนวตั้งของระบบคอยล์ด้านใน

Privacy Tech 5
Privacy Tech 6

นอนด้วยกันอย่างเป็นส่วนตัว

ลดการถ่ายโอนการเคลื่อนไหวระหว่างหมอนและที่นอน เพื่อการพักผ่อนที่ปราศจากการรบกวน

โซนหลักรอง

ความแน่นแบบต่างๆสำหรับส่วนต่าง ๆ ของที่นอน Privacy Tech มีสำหรับ 5 และ 7 ส่วนในการรองรับสรีระร่างกาย

  • 7 โซน
  • 5 โซน

Privacy Tech 7

Privacy Tech 8

Privacy Tech 9

รองรับส่วนหลังได้มากขึ้น

เพื่อความนุ่มสบายมากขึ้น

  • 7 โซน
  • 5 โซน

Privacy Tech 10

Privacy Tech 11

โมเดล privacy tech

Scroll to Top