• ไทย
  • อังกฤษ

Zip-Lock Auto Air Circulation® ระบายอากาศอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง พร้อมช่องระบายขนาดใหญ่พิเศษ สามารถเปิด / ปิดได้เพียงใช้ซิบล็อค

  • Auto Air Circulation® ระบายอากาศอัตโนมัติ แบบต่อเนื่อง ผ่านชั้นวัสดุที่มีโครงสร้างระบายอากาศอย่างดี
  • Latexair® โครงสร้างยางพาราเบลเยี่ยมพร้อมเซลล์ระบายอากาศอย่างเป็นธรรมชาติ

TOP